ZASADY I WARUNKI

Witamy na Pilkarski Poker PL!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Pilkarski Poker PL, znajdującej się pod adresem pokerkombinacjei.com.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te zasady i warunki. Nie kontynuuj korzystania z serwisu Pilkarski Poker PL, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i przestrzegającej warunków Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem pl i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do serwisu Pilkarski Poker PL, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności serwisu Pilkarski Poker PL.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Pilkarski Poker PL i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Pilkarski Poker PL. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może korzystać z serwisu Pilkarski Poker PL na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

 • Ponowna publikacja materiału z Pilkarski Poker PL
 • Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z Pilkarski Poker PL
 • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z Pilkarski Poker PL
 • Redystrybucja treści z Pilkarski Poker PL

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy bezpłatnego Generatora Regulaminu.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Pilkarski Poker PL nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii serwisu Pilkarski Poker PL, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Pilkarski Poker PL nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Pilkarski Poker PL zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Pilkarski Poker PL niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile takie łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani niekorzystnie dla nas samych lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Pilkarski Poker PL; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośniki te: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Pilkarski Poker PL. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których użytkownik zamierza połączyć się z naszą witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których użytkownik chciałby się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony, do której prowadzi łącze.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego, nie będzie dozwolone wykorzystywanie logo Pilkarski Poker PL ani innych elementów graficznych w celu umieszczania linków.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia, użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych Stron Internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony Internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli użytkownik znajdzie na naszej Stronie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakiekolwiek nasze lub użytkownika zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączać jakichkolwiek zobowiązań naszych lub użytkownika, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.